Zen Budizmi Nedir ve Neden Farklıdır?

Zen Budizm’in amacı nedir? Zen’in amacı için şöyle diyebiliriz: Zen bir uyanma, aydınlanma , koşullanmalardan bağımsızlaşma, iç özgürlüğe ulaşma yoludur. Bu bakımdan diğer Budist mezheplerden pek çoğuyla hatta Yoga, Vendantizm ve Taoculuk gibi akımlarla Zen arasında bir amaç birliği vardır. Diğer Budist okullarda ve diğer akımlardan Zen’i ayıran özellik Zen’in metodundaki değişikliktir. Zen’in metodu hem […]

Zen Budizmin Gelişimi

Zen sözcüğü Japoncadır. Sanskrti (dhyana) ve Çince (chan’na) sözcüklerinden türetilmiştir. Dhyana Batı dillerinde meditasyon sözcüğüyle çevrilmiştir. Meditasyon sözcüğü de derin derin düşünmek, düşünmeye dalmak gibi anlamara geldiği için yanıltıcı olabilir. Çünkü Zen’deki uygulama derin derin düşünmeyi değil, zihni düşüncenin ötesine, düşüncenin ulaşamadığı, ulaşamayacağı düzeylere yüceltmeyi amaç edinmiştir. Zen bunu nasıl yapar? Buna kısa ve kesin […]

Zen Teaching of Boddhidharma

Boddhidharma’nın Zen öğretisi sanırım şimdiye kadar okuduğum kaynaklar arasında en net ve direk konuya işaret eden yegane yazılı kaynak. Okunması, anlaşılması ve kendi içerisindeki ikilemlerin sindirilmesi sabır ve sebat istiyor.  İlginç bir şekilde her okuduğumda sanki bazı şeyleri baştan keşfediyor gibi hissediyorum. Aynı satırları defalarca okumuş olmama rağmen içerisindeki tanımlar, sunduğu ikilemler ve anlatılmaz olanı […]

Yolculuğun Neresindeyiz

Yazılara, sözlere bağlanmadan Kutsal yazıların dışında özel bir iletişim İnsan ruhuna doğrudan bir yaklaşım Gerçek yaradılışının tanıyıp Budalığa ulaşmak Bu sözler Zen’in bütün öğretisini özetliyor. Ama ben bu kısımda kişinin kendi yolculuğunda az da olsa dikkatini çekmesini umduğum birkaç noktayı paylaşmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi İlhan Güngören’in şahane kitaplarından ve D.T. Suzuki’nin kitaplarından alıntılar […]

Zazen neden çok önemli ?

Zazen, oturarak yapılan ve Batı dillerine yanıltıcı bir biçimde ‘meditasyon’ olarak çevrilen uygulamaya Zen dilince verilen addır. Dhyana ve zazen genel bakış açısından benzer kabul edilir ama aslında birbirlerinden çok farklıdır. Dhyana zihni yoğunlaştırmak üzere ilerlerken, zazen herşeyin farkında olunması prensibini temel alır. Zazen’de zihni yoğunlaştırmak için zorlamandan iç derinliğe ulaşıp oradan iç görü, sezgi […]

Boğanın Hikayesi

Burada sunulan on öküz (boğa) resmi ve yorumu, Zen Budizminin amaçladığı aydınlanmaya yol açan uygulama aşamalarını gösteriyor. Aydınlanmanın gerçek benliği açığa çıkardığı gerçeğini dramatize ediyor, onu sıradan şeyleri en sıra dışı şekilde yapan sıradan bir benlik olarak gösteriyor. Başlangıçta ayrı olan, ancak tüm varoluşun iç birliğinin gerçekleştirilmesinde bir araya gelen öküz ve öküzün hikayesi, aydınlanmanın […]

Samsara, Dukkha ve Satori

Zen’in hayatıma girmesi ile aslında farklı zamanlarda ve noktalarda, hatta izlediğim filmlerde aradığım iç görünün aslında uzun yıllar boyunca usta çırak ilişkisi ile aktarıldığını farkettim. Bu keşif beni hem heyecanlandırdı hem de gözümü korkuttu. Çünkü elime geçen her Zen kitabını okudukça okumam, öğrenmem ve sindirmem gereken ne kadar çok şey olduğunu farkettim. Ama için ters […]

Krishamurti’nin Hayatı ve Değişimi

Otoriteye psikolojik olarak bel bağlamadan yaşamak mümkün müdür? Bu bizim dışımızdaki bir otorite olabilir, hatta kendi deneyimlerimizden doğan bir otorite olabilir. Jiddu Krishnamurti’ye göre anahtar soru budur. Onun bu soruya cevabı, mümkündür şeklindedir ve ona göre ancak bu yolla insan gerçekle tam bir temas kurabilir. Krishnamurti klasik anlamda bir düşünür değildir. O kuramlar ortaya atmakla […]

Tathata nerede

Tathata kavramı bence Zen içerisinde en fazla dikkat çeken kavramlardan biri. Aslında tanımı gereği tathata bir kavram değil gerçektir. Gerçek böylesiliği ile olanı görebilmek kapısız kapıyı hissedebilmek için fark edebilmek için gözümüzün önünde.  Renk, renk, biçim biçim, çeşit çeşitlilik görünümü ardında evrenin gerçek böylesiliği yatıyor. Ancak zihinsel koşullanmalarımız onu gerçek böylesiliğiyle görmemize engel oluyor. Bağımsız […]